hoya娛樂城 中國足球彩票勝負彩17080期澳盤最新賠率(17 00)

動態澳門盤口  即時歐洲賠率 頻道 開賽時間 對陣 貼水 讓球 貼水 勝 平 負 03日12:00(周六) 01 福 岡 VS 讚 岐 1.84 半球/一球 2 1.6 3.5 4.85   周三 1.84 半球/一球 2 1.6 3.5 4.85   周四09:00 1.8 半球/一球 2.04 1.6 3.5 4.85   周四17:00 1.8 半球/一球 2.04 1.6 3.5 4.85   周五09:00 1.7 半球/一球 2.14 1.5 3.8 5.35   周五14:00 1.7 半球/一球 2.14 1.5 3.8 5.35   周五17:00 1.7 半球/一球 2.14 1.5 3.8 5.35 03日12:00(周六) 02 水 戶 VS 大 分 1.84 平手 2 2.45 3 2.65   周三 1.84 平手 2 2.45 3 2.65   周四09:00 1.84 平手 2 2.45 3 2.65   周四17:00 1.9 平手 1.94 2.55 2.9 2.62   周五09:00 1.9 平手 1.94 2.55 2.9 2.62   周五14:00 1.9 平手 1.94 2.55 2.9 2.62   周五17:00 1.9 平手 1.94 2.55 2.9 2.62 03日13:00(周六) 03 名古屋 VS 金 澤 1.86 半球/一球 1.98 1.6 3.55 4.75   周三 1.86 半球/一球 1.98 1.6 3.55 4.75   周四09:00 1.86 半球/一球 1.98 1.6 3.55 4.75   周四17:00 1.86 半球/一球 1.98 1.6 3.55 4.75   周五09:00 1.82 半球/一球 2.02 1.6 3.55 4.75   周五14:00 1.82 半球/一球 2.02 1.6 3.55 4.75   周五17:00 1.76 半球/一球 2.08 1.55 3.6 5.15 03日15:00(周六) 04 湘 南 VS 長 崎 1.98 半球 1.86 1.9 3.2 3.6   周三 1.98 半球 1.86 1.9 3.2 3.6   周四09:00 1.98 半球 1.86 1.9 3.2 3.6   周四17:00 1.98 半球 1.86 1.9 3.2 3.6   周五09:00 1.96 半球 1.88 1.9 3.2 3.6   周五14:00 1.96 半球 1.88 1.9 3.2 3.6   周五17:00 1.96 半球 1.88 1.9 3.2 3.6 03日17:00(周六) 05 岐 阜 VS 山 形 1.9 平手 1.94 2.55 2.95 2.6   周三 1.9 平手 1.94 2.55 2.95 2.6   周四09:00 1.64 受平手/半球 2.2 2.6 2.95 2.55   周四17:00 1.64 受平手/半球 2.2 2.6 2.95 2.55   周五09:00 1.88 平手 1.96 2.55 2.95 2.6   周五14:00 1.88 平手 1.96 2.55 2.95 2.6   周五17:00 1.88 平手 1.96 2.55 2.95 2.6 04日02:45(周日) 06 尤 文 VS 皇 馬 2.06 平手 1.8 2.7 3.08 2.4   周三 2.06 平手 1.8 2.7 3.08 2.4   周四09:00 2.08 平手 1.78 2.7 3.08 2.4   周四17:00 2.02 平手 1.84 2.7 3.08 2.4   周五09:00 2 平手 1.86 2.65 3.05 2.46   周五14:00 2 平手 1.86 2.65 3.05 2.46   周五17:00 2.04 平手 1.82 2.65 3.05 2.46 03日01:00(周六) 07 埃爾夫 VS 赫 根 – – – – – –   周三 – – – – – –   周四09:00 1.98 平手/半球 1.84 2.25 3.38 2.65   周四17:00 1.98 平手/半球 1.84 2.25 3.38 2.65   周五09:00 1.94 平手/半球 1.88 2.15 3.2 2.95   周五14:00 1.9 平手/半球 1.92 2.15 3.2 2.95   周五17:00 2 平手/半球 1.82 2.2 3.15 2.9 03日22:00(周六) 08 卡爾馬 VS 奧雷佈 – – – – – –   周三 – – – – – –   周四09:00 1.6 平手 2.22 2.12 3.25 2.95   周四17:00 1.6 平手 2.22 2.12 3.25 2.95   周五09:00 1.9 平手/半球 1.92 2.12 3.25 2.95   周五14:00 1.9 平手/半球 1.92 2.12 3.25 2.95   周五17:00 1.9 平手/半球 1.92 2.12 3.25 2.95 03日22:00(周六) 09 厄斯特 VS 松茲瓦 – – – – – –   周三 – – – – – –   周四09:00 1.96 球半 1.86 1.3 4.85 7.5   周四17:00 1.9 球半 1.92 1.28 4.75 7.95   周五09:00 1.9 球半 1.92 1.28 4.75 7.95   周五14:00 1.9 球半 1.92 1.28 4.75 7.95   周五17:00 1.9 球半 1.92 1.28 4.75 7.95 04日00:00(周日) 10 延雪平 VS 馬爾默 – – – – – –   周三 – – – – – –   周四09:00 2.12 受半球 1.7 4.5 3.45 1.65   周四17:00 2.12 受半球 1.7 4.5 3.45 1.65   周五09:00 2.12 受半球 1.7 4.5 3.45 1.65   周五14:00 2.12 受半球 1.7 4.5 3.45 1.65   周五17:00 2.12 受半球 1.7 4.5 3.45 1.65 03日21:30(周六) 11 特羅姆 VS 瓦勒倫 – – – – – –   周三 – – – – – –   周四09:00 1.98 平手/半球 1.84 2.2 3.28 2.8   周四17:00 1.98 平手/半球 1.84 2.2 3.28 2.8   周五09:00 1.9 平手/半球 1.92 2.15 3.28 2.9   周五14:00 1.9 平手/半球 1.92 2.15 3.28 2.9   周五17:00 1.9 平手/半球 1.92 2.15 3.28 2.9 04日00:00(周日) 12 斯塔貝 VS 利勒斯 – – – – – –   周三 – – – – – –   周四09:00 2.06 半球 1.76 2 3.2 3.28   周四17:00 2.06 半球 1.76 2 3.2 3.28   周五09:00 2.1 半球 1.72 2.05 3.2 3.15   周五14:00 2.1 半球 1.72 2.05 3.2 3.15   周五17:00 2.1 半球 1.72 2.05 3.2 3.15 04日03:00(周日) 13 科裡蒂 VS 巴拉競 – – – – – –   周三 – – – – – –   周四09:00 1.82 半球 2 1.78 3.35 3.9   周四17:00 1.82 半球 2 1.78 3.35 3.9   周五09:00 1.82 半球 2 1.78 3.35 3.9   周五14:00 1.82 半球 2 1.78 3.35 3.9   周五17:00 1.82 半球 2 1.78 3.35 3.9 04日06:00(周日) 14 科林蒂 VS 桑托斯 – – – – – –   周三 – – – – – –   周四09:00 1.88 半球 1.94 1.85 3.4 3.55   周四17:00 1,
老虎機.88 半球 1.94 1.85 3.4 3.55   周五09:00 1.88 半球 1.94 1.85 3.4 3.55   周五14:00 1.88 半球 1.94 1.85 3.4 3.55   周五17:00 1.88 半球 1.94 1.85 3.4 3.55

 

更多彩票資訊